Minä, Daniel Taiarol, olen Taiarol Oy:n perustaja ja kaikkien toimeksiantojen vastuuhenkilö. Olen valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta, jossa pääaineeni oli rakennusfysiikka ja materiaalitekniikka. Kiinnostukseni rakennusfysiikkaan ja sisäilman laatutekijöihin alkoi kandivaiheen opiskeluaikana ja jo kandityössäni käsittelin homeen kehittymisen estämistä rakenteissa. Diplomityöni käsitteli vastaavasti toimistorakennuksen sisäilman laadun seurantaa.

Varsinaisessa työssäni olen oppinut alalla vakiintuneet käytännöt ja kehittänyt osaamistani monissa työtehtävissä. Teen työni ns. rakkaudesta lajiin pyrkien aina parantamaan tekemistäni ja sisäistämään uusia toimintatapoja. Lisäksi työni ohella olen käynyt täydennyskoulutuksia osaamiseni kehittämiseksi mm. rakennusterveysasiantuntijan (RTA) pätevyyteen valmistava koulutus ja siitä saatu sertifikaatti (C-25267-26-19).

Toimintani ydinosaamisalueena ovat kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten tekeminen, rakennusfysikaaliset tarkastelut, korjaussuunnittelu ja muut korjausrakentamisen asiantuntijatehtävät. Kuntotutkimuksissa pyrin tarjoamaan sellaista palvelua, joka tarjoaa kattavan kokonaiskäsityksen sisäilman laatutekijöistä sekä mahdollisimman yksiselitteiset ja aukottomat ratkaisut tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tarjoan palveluitani ensisijaisesti yrityksille esim. taloyhtiöt, kiinteistönomistajat tai urakoitsijat. Lisäksi teen yhteistyötä muiden konsulttitoimistojen kanssa, mikä mahdollistaa myös suurempien hankkeiden läpiviemisen. Toimin enemmikseen pääkaupunkiseudulla, mutta tarvittaessa muuallakin Uudellamaalla.