Rakennuttaminen ja laadunvalvonta

Toteutusvaiheen laadunvarmistuksella varmistetaan suunnittelun mukainen lopputulos sekä huolehditaan sisäilman laatutavoitteiden saavuttamisesta. Alla on yrityksemme yleisimmät palvelut liittyen laadunvarmistukseen ja rakennuttamistehtäviin.

Rakennuttaminen

Toteutuksen laadunvalvonta

Kosteudenhallintakoordinointi

Urakka-aikainen pölynhallinta

Merkkiainetutkimukset

Kosteustekniset mittaukset