Kuntotutkimus on nimensä mukaisesti rakennuksen kuntoon liittyvää tarkempaa tutkimista. Useimmiten rakennuksen kuntotutkimus vaatii rakenteita rikkovia toimenpiteitä sisältäen myös muita rakenteiden tarkempia arviointimenetelmiä. Kuntotutkimuksella tarkoitetaan koko rakennuksen tai rajatun osakokonaisuuden, kuten betonirakenteiden, kunnon ja toimivuuden sekä korjaustarpeen selvittämistä. Tutkimustarpeen lähtökohtana on usein jokin rakennuksen ikääntymiseen liittyvä korjaustarveselvitys, todettu ongelma tai epäily tai peruskorjaushankkeeseen liittyvä tarve selvittää korjauslaajuutta ja -tapaa. Kuntotutkimuksen tarkoitus on antaa riittävän laaja ja luotettava tieto tutkimuskohteen kunnosta, korjaustarpeista ja -tavoista sekä ohjaamaan kiinteistön omistajaa oikeaan suuntaan rakennuksen kunnossapitoon liittyvissä päätöksissä.

Tyypillisiä kuntotutkimuksia ovat mm. sisäilmatutkimus eli tarkemmin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, sekä julkisivun ja betonirakenteiden kuntotutkimus ja muut rakenteiden kuntoarviot. Taloteknisiin järjestelmiin tehtäviä tutkimuksia ovat mm. LVIA-tekninen kuntoarvio ja -tutkimus. Lisäksi rakennuksen purku- tai korjaushankkeen yhteydessä saatetaan tehdä asbesti ja haitta-ainekartoitus, mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Laadukas kuntotutkimus on ensimmäinen ja ehkäpä jopa tärkein vaihe tarpeen mukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kattava ja aukoton tutkimusraportti antaa tarvittavat tiedot rakennuksen kunnosta ja sen korjaustarpeista, mikä ohjaa kiinteistön omistajaa oikeiden päätösten tekemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laadukkaan kuntotutkimuksen ansiosta ei tehdä ali- tai ylikorjaamista vaan keskitytään olennaisiin tekijöihin korjaustarpeiden määrittämisessä.

Alla olevissa linkeissä on listattu yrityksen tarjoamia yleisimpiä tutkimuksia. Lisäksi yritys tarjoaa muitakin rakennusterveyteen ja rakennusfysiikkaan liittyviä asiantuntijapalveluita, joita voi tiedustella yhteydenotolla.

KUNTOTUTKIJOIDEN PÄTEVYYS

Ennen tutkimusten tilaamista on syytä varmistaa kuntotutkijan pätevyys. Tässä osiossa kerron rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia tekevien kuntotutkijoiden pätevyyksistä. Kuntotutkijoiden pätevyyksiä voi tarkastella mm. eurofinsin sertifikaatihaulla ja fisen pätevyysrekisteristä. Myös kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimuksiin, korjaussuunnitteluun ja muuhun asiantuntijatyöhön liittyvät ARA:n avustukset edellyttävät myönteiseen päätökeen todennetusti varmistettua pätevyyttä toimeksiannon tekijän osalta.


KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Mitä sisäilmatutkimus tarkoittaa? Tässä osiossa esitellään kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen kansallinen ohjeistus ja tutkimusprosessin vaiheet pääpiirteittäin.


RISKIARVIO JA TUTKIMUSSUUNNITELMA

Hyvin suunniteltu on kuin puoliksi tehty. Ennen varsinaista tutkimusta olisi suositeltavaa tehdä rakennuksen alustava riskiarvio ja sen pohjalta tutkimussuunnitelma, jotta tutkimukset kohdennettaisiin mahdollisimman tarpeenmukaisesti.


JULKISIVUJEN JA BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

Teemme myös rakennusten julkisivujen ja betonirakenteiden kuntotutkimuksia. Betonirakenteista tutkitaan tyypillisimmin betoniparvekkeet ja julkisivujen betoniset ulkokuoret. Lisäksi vaipparakenteiden muut rakenneosat arvioidaan aistinvaraisesti.


ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

Taiarol Oy tarjoaa tasokkaat haitta-ainekartoitukset – abestikartoitus ja muut haitta-ainetutkimukset tulisi teettää kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa kiinteistöissä, joihin kodennetaan korjaus- ja purkuhankkeita.