kuvituskuva hankesuunnittelusta

Visioista suunnitelmiin

Hankesuunnittelun tarkoituksena on muuttaa alustavat ideat ja tarpeet yksityiskohtaisiksi suunnitelmiksi, jotka ohjaavat koko rakennusprojektin läpivientiä. Se on projektin perusta, joka määrittelee asiakaslähtöisesti projektin tavoitteet, laajuuden, aikataulun ja budjetin. Hankesuunnitteluvaiheessa tehty työ on investointi projektin onnistumiseen, sillä se auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja esteet jo ennen kuin ne muodostuvat ongelmiksi, minkä lisäksi siinä voidaan yhteisesti pohtia erilaisia ratkaisuja esim. perusparannuksiin ja tulevaisuuden ominaistarpeisiin liittyen.

Räätälöityjä ratkaisuja

Palvelumme kattaa kaiken tarvittavan hankesuunnittelun eri vaiheissa, alkaen tarveselvityksistä aina hankesuunnitelman laatimiseen. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri teidän projektinne erityisvaatimuksia. Me ja muut kokeneet yhteistyöverkoston asiantuntijamme työskentelevät tiiviisti asiakkaan kanssa varmistaakseen, että kaikki projektin tavoitteet, vaatimukset ja odotukset ymmärretään täysin. Tarjoamme aina omaa näkemystämme, jonka avulla otetaan huomioon kokonaisuuden hallitseminen ja kriittisten ongelmien ratkaisut – kustannustehokkaat ratkaisut, arvon tuotto ja olennaiset priorisoinnit muodostuvat aina tilaajan ja konsultin yhteispelillä.

Monialainen osaaminen

Hankesuunnittelun menestyksekäs toteuttaminen vaatii monialaista osaamista. Meidän yhteistyöverkostomme koostuu alansa asiantuntijoista, jotka hallitsevat rakennusfysiikan, rakennesuunnittelun, kosteudenhallinnan, sisäilman laadun ja monenlaisten rakennusten korjaustarpeiden määrittämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että pystymme käsittelemään monimutkaisiakin haasteita ja tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta.

Tavoitteiden määrittely

Projektinne menestys alkaa tavoitteiden huolellisesta määrittelystä. Meidän asiantuntijatiimimme työskentelee tiiviisti kanssanne ymmärtääkseen syvällisesti tilaajan asettamat tavoitteet. Tämä yhteistyö varmistaa, että kaikki projektin osapuolet jakavat yhteisen vision ja että lopputulos vastaa odotuksianne.

Tarvittavat täydentävät tutkimukset

Ennen suunnittelun aloittamista on kriittistä tunnistaa mahdolliset haasteet ja tarpeet. Suoritamme kattavat kuntotutkimukset ja tarvittavat lisäselvitykset, jotka antavat luotettavan pohjan hanke- ja korjaussuunnittelulle. Näiden avulla tunnistetaan rakenteiden nykytila ja mahdolliset korjaustarpeet, varmistaen, että suunniteltavat toimenpiteet ovat perusteltuja ja kohdennettuja.

Korjaustavat ja vaihtoehdot

Tarjoamme kattavan analyysin eri korjausvaihtoehdoista, arvioimme niiden pitkän aikavälin kestävyyttä ja käyttöikää. Tämä mahdollistaa informoidut päätökset, jotka tukevat kiinteistönne arvon säilymistä ja parantamista mahdollisuuksien mukaan.

Korjaustapojen kustannusarviot

Laadimme realistiset alustavat kustannusarviot, jotka auttavat teitä budjetoinnissa ja taloudellisessa suunnittelussa. Kustannusarviot annetaan hankesuunnittelussa ns. korjaustapaehdotuksen perusteella. Kustannusarviot mahdollistavat taloudellisen näkökulman huomioimisen projektin läpiviemistä varten, sekä antavat tietoa mahdollisen poisvalinnan tueksi.

Muita huomioita

Määrittelemme tehokkaan aikataulun ja toteutustavan, jotka ottavat huomioon projektinne yksilöidyt tarpeet. Tämä varmistaa, että projekti etenee sujuvasti ja tehokkaasti alusta loppuun. Selvitämme puolestanne kaikki tarvittavat lupamenettelyt ja autamme niiden läpiviennissä.

Tarjoamme myös kiinteistönne alkuperäisten piirustusten digitalisoinnin, mikä tekee toteutussuunnittelusta tehokkaampaa ja tarkempaa. Digitalisoidut lähtötiedot parantavat suunnittelun laatua ja nopeuttavat prosessia. Ymmärrämme, että jokainen rakennusprojekti on ainutlaatuinen, ja siksi korostamme yhteistyön merkitystä hankesuunnitteluprosessissa. Olemme sitoutuneita työskentelemään läheisesti asiakkaidemme kanssa koko projektin elinkaaren ajan, alusta loppuun, varmistaen, että lopputulos vastaa visiota ja tavoitteita.