Rakennuksen perustusten suojaaminen kosteudelta on olennainen osa kiinteistön kunnon ylläpitoa ja korjaussuunnittelua. Salaojituksen ja sadevesien ohjauksen suunnittelulla varmistetaan, että maaperän kosteus ja sadevedet johdetaan tehokkaasti pois rakennuksen perustuksista. Ammattitaitoinen korjaussuunnittelu ei ainoastaan paranna rakennuksen ulkonäköä ja asumismukavuutta, vaan myös varmistaa sen rakenteellisen eheyden ja kestävyyden tulevaisuudessa. Suunnitteluvaihe on projektin onnistumisen kannalta kriittinen, sillä hyvin suunniteltu salaojajärjestelmä takaa kiinteistön turvallisuuden ja toimivuuden vuosikymmeniksi eteenpäin.

Onnistuneen salaojaremontin perusta on tarkassa alkukartoituksessa. Tässä vaiheessa selvitetään kiinteistön nykyinen tilanne. Yleensä pohjana voidaan käyttää salaojakuvausta, joissa määritetään myös nykyisten  kaivojen lähtökorot. Koekuoppien avulla voidaan arvioida myös maaperän laatua, pohjaveden korkeutta, sekä perustusrakenteiden nykykuntoa ja toteutustapaa. Joskus voidaan selvittää kallion pinnan muotoja jopa kaikuluotauksella (tämä harvinaisempaa), mikäli sitä ei tarkemmin tiedetä. Kartoitus antaa suunnittelijoille tarvittavat tiedot oikeanlaisen salaojajärjestelmän ja sadevesijärjestelmän suunnittelemiseksi.

Salaojajärjestelmän suunnittelussa on otettava huomioon useita teknisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä. Järjestelmän on kyettävä johtamaan maaperästä nouseva tai maanpinnalta tuleva vesi pois rakennuksen perustuksista tehokkaasti ja estämään kosteuden nouseminen ylemmäs rakenteisiin. Suunnittelussa huomioidaan myös tontin kaltevuuksia, maanpinnan muodot ja mahdolliset muut paikalliset/alueelliset tekijät. Suunnittelun alkuvaiheessa tulisi saada liitoskohtalausunto, jotta pystytään määrittämään reunaehdot viemärien korkotasoon liittyen. Joskus kunnan järjestelmään ei voida liittyä, jolloin salaojien purku tapahtuu esim. imeytyskaivoon tai läheiseen avo-ojaan. Alkuselvitysten jälkeen suunnitellaan salaojaviemärien ja kaivojen sijainnit, tonttialueen maanpinnan profiloinnit, perustusleikkaukset sokkelin ulkopinnan ja salaojajärjestelmän toteutusta varten ja muut tarvittavat piirustukset sekä työohjeet.

Salaojasuunnitelma, esimerkki
Salaojasuunnitelman esimerkki
Salaojituksen leikkauskuva, esimerkki
Salaojituksen leikkauskuva, esimerkki