Tausta
Suunnittelu

Kosteusvauriokorjauksen ja perusparannuksen huolellinen suunnittelu antaa edellytykset toteutuksen onnistumiselle. Alla on yrityksemme yleisimmät palvelut liittyen suunnittelutehtäviin.

HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelu on ensimmäinen ja yksi tärkeistä askeleista onnistuneessa laajemmassa korjausrakentamisen hankkeessa, jossa määritellään projektin tavoitteet, laajuus, aikataulu ja budjetti. Se luo vankan perustan kaikille tuleville toimenpiteille, varmistaen, että projektin visio muuttuu hallitusti toteutettavaksi kokonaisuudeksi. Hankesuunnittelupalvelumme tarjoaa asiantuntevan toimintatavan läpi projektin alkuvaiheiden, varmistaa tavoitteiden saavuttamisen tehokkaasti ja taloudellisesti, sekä minimoi riskit. Investoimalla ammattimaiseen hankesuunnitteluun säästätte aikaa ja rahaa pitkällä aikavälillä, samalla kun varmistatte projektinne onnistumisen ja vastaavuuden alkuperäisiin tavoitteisiinne.


KOSTEUSVAURION KORJAUSSUUNNITTELU

Kosteusvaurion korjaussuunnittelu on erikoistunut palvelu, joka keskittyy kosteusvaurioiden perusteelliseen analysointiin ja tehokkaiden sekä mahdollisimman kohdennettujen korjausratkaisujen suunnitteluun. Tämä prosessi sisältää korjaustöiden laajuuden määrittelyn ja materiaali- sekä menetelmävalinnat. Käyttämällä asiantuntijapalveluitamme varmistatte, että kosteusvauriot korjataan paitsi tehokkaasti myös kestävästi, estäen ongelmien uusiutumisen tulevaisuudessa.


RAKENNUTTAMINEN

Korjausrakentamisen rakennuttamispalvelut tarjoavat kattavan tuen rakennusprojektin alkuvaiheissa, mikä heijastuu aina suunnittelusta toteutukseen ja toteutusvaiheen laadunvalvontaan. Käyttämällä näitä palveluita varmistatte, että projektinne etenee sujuvasti, pysyy aikataulussa ja budjetissa, sekä täyttää kaikki laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Ammattitaitoinen rakennuttajakonsultti toimii edunvalvojananne, kilpailuttaa urakat ja neuvottelee sopimukset, joiden pohjalta valvoja valvoo työn laatua ja koordinoi kaikkia projektin osapuolia, varmistaen, että korjausrakentamisenne onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.


JULKISIVU- JA KATTOSANEERAUKSEN SUUNNITTELU

Julkisivusaneerauksen suunnittelu on asiantuntijapalvelu, joka keskittyy rakennuksen ulkovaipparakenteiden teknisen kunnon parantamiseen, pitäen samalla huolta rakennuksen historiallisten ja arkkitehtonisten arvojen säilyttämisestä. Tämän palvelun avulla saatte räätälöidyn, esteettisesti miellyttävän ja teknisesti kestävän ratkaisun, joka ei ainoastaan paranna rakennuksen ulkonäköä, vaan myös lisää sen toimivuutta ja suojaa rakenteita pitkälle tulevaisuuteen.


SALAOJASUUNNITTELU

Salaojasuunnittelu on tärkeä osa ulkopuolisen kosteusrasituksen alentamiseen tähtäävässä toiminnassa, joka keskittyy rakennuksen perustusten ja rakenteiden suojelemiseen kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tämän asiantuntijapalvelun avulla varmistetaan, että maaperän kosteus ohjataan tehokkaasti pois rakennuksen perustuksista, estäen kosteuden tunkeutumisen rakenteisiin ja minimoiden kosteusvaurion riskiä. Sijoittamalla ammattimaiseen salaojasuunnitteluun teette pitkäaikaisen investoinnin kiinteistönne terveyteen ja kestävyyteen, varmistaen, että se pysyy kuivana ja vahingoittumattomana vuosikymmeniä.