Kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimusprosessi aloitetaan tyypillisesti aloituskatselmuksella ja rakennuksen käyttäjien tai huoltohenkilöiden haastatteluilla, minkä perusteella muodostetaan käsitys rakennuksen nykytilasta ja oletetuista puutteista tai ongelmista. Usein jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa havaitaan sellaiset riskit, jotka on syytä tutkia tarkemmin kenttätutkimuksen yhteydessä. Riskiarvio rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavista tekijöistä tehdään usein tutkimussuunnitelman yhteydessä. Tutkimussuunnitelman tärkein rooli on ohjata kenttätutkimusten toteutusta.

Tutkimussuunnitelma laaditaan lähtöaineiston asiakirjatarkastelun, haastattelujen ja ensikatselmuksen havaintojen perusteella. Perusteellisen tutkimussuunnitelman asiakirjatarkasteluissa tulee käydä läpi kaikki aiemmat tutkimukset ja selvitykset, rakennuksen alkuperäiset ja muutostöiden piirustukset, mahdollisuuksien mukaan yksilöidä tiedossa olevat rakennetyypit ja niiden sijainnit sekä tehdä riskirakennetarkastelua. Lisäksi tutkimussuunnitelmassa on syytä tehdä esiselvitykset rakennuksen ilmanvaihtoon liittyvistä ominaisuuksista ja riskeistä. Hyvän tutkimussuunnitelman tulisi sisältää sisäilman laatutekijöiden sekä mahdollisten vaurioiden kannalta kaikki tärkeimmät tutkimusmenetelmät ongelmien syiden ja laajuuden selvittämiseksi.

Pienimuotoisissa ja selväpiirteisissä tapauksissa tutkimussuunnitelma ei välttämättä ole tarpeellinen, mutta laajemmissa hankkeissa ja sisäilman laatutekijöiden kannalta monimutkaisissa ja epäselvissä tapauksissa tutkimussuunnitelma on aina suositeltavaa. Tutkimussuunnitelmaan on varattava aikaa yhdestä päivästä aina muutamaan työpäivään riippuen laajuudesta. Jos tutkimustarpeet on kuitenkin tilaajan puolelta osattu rajata määrättyyn tilaan tai rakenneosaan, ei varsinaista tutkimussuunnitelmaa välttämättä tarvita.

Yleisesti tutkimussuunnitelman teettäminen on tilaajan kannalta hyödyllistä, koska tällöin voidaan paremmin välttyä useista pienimuotoisista selvityksistä, jotka eivät monestikaan paljasta kaikkea tarpeellista tietoa rakenteista ja sisäilmaolosuhteista. Laajemmissa hankkeissa tutkimussuunnitelma ja riskiarvio voidaan teettää erillisenä tilauksena ja sen pohjalta kilpailuttaa varsinainen kuntotutkimus.