Kun rakenne tiedetään vaurioituneeksi tai rakennusfysikaalisesti toimimattomaksi, on syytä suunnitella uusi kosteusteknisesti toimiva rakenne. Rakenteiden korjauksessa tulisi ensisijaisesti poistaa vaurioituneet materiaalit ja huolehtia siitä, ettei vaurio pääse uusiutumaan. Mikäli vaurioituneesta rakenteesta aiheutuvia sisäilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia ei pystytä poistamaan, tulee epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan rajoittaa muilla keinoilla. Tällaisia ovat esim. tiivistyskorjaus, radonimuri ja ilmanvaihtotekniset ratkaisut.

Jos tiedät rakennuksessasi olevan vaurioituneita rakenteita tai materiaaleja, ota yhteyttä ja tehdään tarvittavat toimet ongelman poistamiseksi tai rajoittamiseksi.