Korjaustapaehdotus voi toimia korjaussuunnittelun pohjana, jossa tarvittavien korjausten toteutustapa, laajuus ja laatutaso esitetään pääosin tekstin muodossa. Kaikissa selväpiirteisissä tilanteissa ei välttämättä edes tarvitse tehdä varsinaista korjaussuunnittelua vaan tarvittavat toimet voidaan toteuttaa myös yksinomaan korjaustapaehdotusta hyödyntäen. Esimerkiksi äkillisen vesivahingon seurauksena saattaa riittää, että tutkitaan vesivahingon laajuus ja annetaan yleiset ohjeet kuivatukseen sekä uusien materiaalien valintaan ja korjauksen toteutustapaan.

Lisäksi korjaustapaehdotukset voivat toimia laajemmissa hankesuunnitteluvaiheissa. Usein korjaustapaehdotuksen yhteydessä voidaan arvioida myös eri korjaustapojen kustannuksia, eli tehdään kustannuslaskentaa aiempien samankaltaisesti toteutettujen korjausten perusteella. Kustannuslaskenta tulee kyseeseen yleensä laajemmissa hankkeissa, joissa halutaan arvioida eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Mikäli tarvitset yksinkertaisen korjaustapaehdotuksen tai suunnittelet laajempia korjaustoimia, niin ota rohkeasti yhteyttä!