Sisätilojen termisten olosuhteiden vaikutus koettuun sisäilman laatuun on yksi tärkeimmistä sisäilman viihtyvyystekijöistä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (STM545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista, Soveltamisohje I) mukaan lämpötilan lämmityskaudella tulisi olla välillä +18°C…+26°C ja lämmityskauden ulkopuolella +18°C…+32°C. Näistä arvoista poikkeavat lämpöolosuhteet ylittävät toimenpiderajan. Lisäksi sisäilman lämpöolosuhteille on annettu tavoitearvot ohjekortissa RT 07-11299 SISÄILMASTOLUOKITUS 2018 eri laatuluokille (S1…S3). S1-luokan tavoitearvot vastaavat yksilöllistä, parempaa sisäilmastoa ja S3-luokan tavoitearvot ovat lähempänä viranomaisvaatimusten vähimmäistasoa. Laatuluokkisen S1 ja S2 oleskeluvyöhykkeen operatiivisen lämpötila-alueen vähimmäisarvoksi on asetettu +20°C ja enimmäisarvoksi +27°C. Lisäksi laatuluokkien sisäilman lämpötiloille on asetettu ulkoilman vuorokauden keskilämpötilasta riippuva tavoitelämpötila vaihtelualueineen, joiden puitteissa lämpötilan tulee pysyä 90% käyttöajastaan.

Sisäilman suhteellinen kosteus määräytyy suurelta osin ulkoilman kosteuden mukaan, kun rakennuksessa ei ole suurta kosteustuottoa. Talvella sisäilman suhteellinen kosteus on tyypillisesti alhainen, mikä kuivattaa limakalvoja ja voi aiheuttaa ärsytysoireita. Sisäilman kosteuteen vaikuttavat ulkoilman kosteuden lisäksi sisällä olevat kosteuslähteet. Sisäilman merkittävimmät kosteuslähteet ovat tyypillisesti ihmisten aktiviteetit, ruuanlaitto, pyykinkuivaus, siivous jne. Lisäksi heikompi ilman vaihtuvuus näkyy tyypillisesti sisäilman lisäkosteuden tuottona ja kohonneena suhteellisena kosteutena.

Sisäilman fysikaalisille olosuhteille on määritetty myös muita kriteerejä, kuten ilman liike, valaistus- ja ääniolosuhteet. Näistä asioista voit parhaiten ottaa selvää Sisäilmastoluokitus 2018 -ohjekortista ja ns. asumisterveysasetuksesta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) sekä sen soveltamisohjeista.