Kosteudenhallinnan lisäksi pölyn- ja puhtaudenhallinta ovat avainasemassa, kun tavoitellaan rakennuksen käyttövaiheessa puhdasta ja terveellistä sisäilmaa. Pölynhallinnalla aikaansaadaan paremmat edellytykset sisäilman laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Pölyn- ja puhtaudenhallinnan tavoitteena on varmistaa muun muassa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat silloin, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Nykyisin korjaushankkeissa pyritään yleisesti noudattaa ja saavuttaa Sisäilmastoluokitus 2018:ssa määriteltyjää puhtausluokkia P1…P3. Urakan aikaiset ja käyttöönottovaiheen puhtaustasot tulisi pitää mielessä koko rakennus- tai saneeraushankkeen ajan.

Ota yhteyttä, kun haluat varmistaa urakan aikaisen pölynhallinnan.