Erilaisia kosteusmittauksia tehdään sekä uudistuotannon että korjausrakentamisen yhteydessä. Uudis- ja saneerauskohteissa kosteusmittauksilla voidaan varmistaa, että rakenteet ovat riittävän kuivia ennen päällystämistä tai muita täydennysrakentamista. Myös vesivahingon seurauksena, kun rakenteita kuivatetaan, tulee mittausten perusteella varmistua rakenteiden riittävästä kuivuudesta. Usein kosteusmittauksia joudutaan tekemään olemassa oleviin rakennuksiin, kun epäillään liiallista kosteusrasitusta tai rakennusmateriaalien vaurioitumista.

Tyypillisimmät kosteusmittaukset ovat porareikämenetelmä, jolla voidaan tarkasti mitata esim. betonin rakennekosteuksia. Olemassa olevasta rakennuksesta voidaan mitata myös lattiapäällysteen alapuoliset kosteudet ns. viiltomittauksin ja rakenteiden eristetilan kosteudet porareiän kautta. Lisäksi puurakenteista mitataan painokosteuksia ns. piikkimittarilla. Osana kosteusmittauksia tehdään aina pintakosteuskartoitus tarkempia rakennekosteusmittauksia varten.

Kosteusmittausten todellisia ammattilaisia ei aina löydä, mutta minuun voit luottaa.